Om Havevenner

Formål

Formålet med “Havevenner” er at skabe kontakt og gode stunder på tværs af alder, køn og social status. Projektet skal give seniorer mulighed for at besøge haver indenfor kommunegrænsen og skabe trygge rammer for det gode udendørsliv. Dette sker ved at etablere kontakt mellem haveejere og havegæster. Der vil være fokus på seniorer der bor i egen bolig og i ældreboliger på forskellig vis.

Vision

Havevenner giver mulighed for at mennesker kan mødes med ligeværdig respekt i små som i store haver. Vi vil skabe ægte sociale fællesskaber, hvor vi prioriterer tid og nærvær højt. Vi tror på at livskvaliteten højnes i mødet mellem havevenner og havegæster.

Målgrupper

Ældre borgere i Aarhus Kommune, der er selvhjulpne.

Hvis der er behov for hjælp, kan der medbringes en personlig hjælper.

Hvad er en HaveEJER?

Ja, det siger næsten sig selv.

Det er en person, der har en have og har lyst til at få besøg, lave en rundvisning og slutte besøget af med en kop kaffe.

Hvad er en HaveGÆST?

Det er en person, der gerne vil besøge en have et par gange årligt. Som havegæst sørger man altid selv for transporten tur/retur.